کتاب هدیه کتاب

اجتماعی - تحلیلی

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
Post – Task Activity and Writing
Acknowledgments I am indebted to the many people who made this thesis possible. First and fore..
10,000تومان
ارتباط بین سرمایه فرهنگی و شبکه‌های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه فرهنگی و شبکه‌‌های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگ..
10,000تومان
بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی و فرهنگی بر میزان گرایش به جرم زنان سرپرست خانوار
مقدمه از بین طیف‌های گوناگون اجتماع، زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب‌پذیری هستند که به‌دلیل..
10,000تومان
بررسی تطبیقی شرح وظایف روابط عمومی‌های وزارت آموزش وپرورش
مقدمه روابط عمومي به‌عنوان یک علم، فن و حرفه ارتباطی و اطلاع‌رسانی نقش بی‌بدیلی در تحولات یک سا..
11,000تومان
بررسی علل گرایش دانشجویان علمی کاربردی استان تهران به شبکه‌های اجتماعی
چکیده پژوهش حاضر با هدف «بررسی علل گرایش دانشجویان مراکز آموزشی علمی کاربردی فرهنگ و هنر استان ته..
14,000تومان
بررسی وضعیت نظام اطلاع یابی از مجاطبان برون سازمانی تأمین اجتماعی
چکیده هر سازمان و نهادي براي تداوم حيات خود، نيازمند ارتباط با مردم و مخاطبان خود و تأثيرگذاري در..
11,000تومان
تأثیر مهارت حل مسئله بر زوج درمانی
پیشگفتار خانواده در تمام فرهنگ‌‌ها كانون شكل‌‌گيري هويت فرد است. هيچ فردي جدا از خانواده‌‌اش قا..
15,000تومان