نحوه ارسال کتاب

در این سایت کلیه کتابها از طریق پست سفارشی و به صورت رایگان در داخل ایران تحویل میگردد. چنانچه خریدارتمایل به دریافت کتاب از طریق پست پیشتاز را داشته باشد فقط مبلغ 5000 تومان بابت هزینه حمل پرداخت می‌نماید.